O projektu

Společnost APARAT s.r.o. poskytuje zadavatelům veřejných zakázek ucelený vzdělávací program, který se zaměřuje na problematiku zadávání veřejných zakázek elektronickou formou v souvislosti s platnou legislativou ČR a EU.

Usnesením vlády č. 25 ze dne 18. 1. 2016 byla v ČR přijata "Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020".
V budoucnu bude elektronická forma zadávání veřejných zakázek plně nahrazovat listinnou formu.

Konkrétně je z pohledu elektronizace nejdůležitější §211 ZZVZ, který vyžaduje elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Tato povinnost plyne z transpozice evropských směrnic a byla jedním z důvodů přípravy nového zákona.

Zavádění povinností je rozloženo do 2 etap:

  1. Centrální státní správa, Česká národní banka a centrální zadavatelé mají tuto povinnost elektronické komunikace od 18. 4. 2017
  2. Ostatní zadavatelé mají povinnost elektronické komunikace odloženu na 18.10.2018
Cílem vzdělávacího programu je srozumitelně, spolu s praktickým výkladem a ukázkami, zadavatele veřejných zakázek seznámit s ucelenou problematikou veřejných zakázek zadávaných elektronickou cestou.

 Přehled aktuálně vypsaných termínů školení naleznete zde.