O nás

Společnost APARAT s.r.o. byla založena s cílem poskytovat služby spojené s elektronizací nákupních procesů.

V souvislosti s realizací projektu elektronických tržišť veřejné správy, poskytujeme poradenství a školení zaměřená na praktické využití e-tržišť v ČR, využití elektronických nástrojů pro podporu procesu zadávání veřejných zakázek, využití sdružených nákupů v praxi.

Naše zkušenosti s využitím elektronických tržišť sahají až do roku 2003, kdy byla v provozu e-tržiště určena pro subjekty veřejné správy k nákupům ITC.

Dnes, v rámci nové koncepce elektronických tržišť předáváme naše zkušenosti jak zadavatelům, tak dodavatelům zboží a služeb určených k obchodování na e-tržištích dle platných pravidel stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

V oblasti školení a vzdělávání máme bohaté zkušenosti. Našimi školiteli jsou především dlouhodobí spolupracovníci, odborníci - interní a externí lektoři, kteří aktuálně přizpůsobují obsah školení nejen momentálním legislativním nařízením, ale také cílové skupině, která projevuje o školení zájem.